Live Chat Facebook Share Login Order Thai English
Home Hosting Domainname Webdesign Article Service


การใช้ Cpanel ในการจัดการข้อมูล
- การเปลี่ยน_style_cpanel


บางคนอาจจะเข้ามา cPanel แล้วเบื่อหน้าตา ก็อยากจะเปลี่ย background หรือ style บ้าง ตรงนี้ใน cPanel ก็มีให้เลือกและเปลี่ยนได้ตามขั้นตอนดังนี้นะคะ

1. เข้าระบบ cpanel โดยพิมพ์ www.yourdomain.com/cpanel แล้วใส่ user และ password นะคะ

2. แล้วก็คลิกเลือกที่เมนู Change Style


3. เมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็จะมี theme ให้เราสามารถเลือกได้ ก็สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่างของภาพนั้นเพื่อเลือกได้เลยค่ะ


4.เมื่อคลิกเปลี่ยนแล้ว ระบบก็จะเปลี่ยน theme หรือ style ให้เรา ดังรูปค่ะ

Home Service Article Support Contact Member Home Service Article Support Contact Member