การสร้างเมล์
- การสร้าง Account Email ใน cPanel
- การเซต_outlook_อัตโนมัติผ่าน cPanel
- การเซต Account Mail ใน Outlook Express
- เซต Account Mail ใน Microsoft Outlook
- การแก้ไข password ของ Email Account ใน cPanel
- การแก้ไข Quota ของ Email Account ใน cPanel

การ Upload เว็บ หรือ FTP
- การ Upload Files ผ่านโปรแกรม FileZilla
- การ Upload file ผ่าน file manager ใน cPanel
- การ Upload เว็บผ่าน Browser
- การ Upload ผ่านโปรแกรม WS_FTP

การใช้ Cpanel ในการจัดการข้อมูล
- การดูพื้นที่ใช้งานในเว็บโดยละเอีอด
- การเปลี่ยน_password_Cpanel
- การเปลี่ยน_style_cpanel
- การสร้าง_FTP_Account_ให้กับ_SubDirctory
- การสร้าง_MySQL_database_ใน_cPanel
- การ_BackUp_ไฟล์และ_Website
- การเซตให้ไม่เห็น List file เมื่อไม่มี file index
- การ install SMF board ซึ่งเป็น Board ที่ใช้ง่าย
- การใส่ Blacklist หรือ Whitelist Email